Twoje zgłoszenie zostało wysłane

Poradnia internistyczna

 

Tetiana Brynzei – lekarz medycyny

Małgorzata Grądzka – lekarz medycyny, specjalista medycyny pracy

Anna Gradowska – lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Daria Hyrol – lekarz medycyny

Katarzyna Malach – lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Oleksandr Pomyloi – lekarz medycyny

Iwona Straszewska-Roszak – lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Tomasz Włodarski – lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Piotr Giełdon – lekarz specjalista medycyny rodzinnej - praca w Domu Pomocy Społecznej

 

Rejestracja:

 • Toruń, ul. Plac 18 Stycznia 4
 • Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 18:00
 • 56 622 66 66 / 56 622 23 13

Wizyty domowe:

 • pon-pt w godz. 08-10 tel. 56 655 01 36

Zamawianie recept:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych codziennie w godzinach od 8.00-18.00 gwarantuje swoim pacjentom świadczenia w ramach lekarskiej ambulatoryjnej opieki oraz w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe w miejscu zamieszkania pacjenta. Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym.

Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, środki zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,

 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem świadczeń gwarantowanych,

 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

 • orzekanie o stanie zdrowia,

 • inne świadczenia wynikające z potrzeb pacjentów objętych opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta. 

Aby zostać pacjentem lekarza POZ należy złożyć pisemną deklarację wyboru więcej... 

 

ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD W PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI

W CENTRUM MEDYCZYM „OLK-MED” SP. Z O.O. W TORUNIU

 

 1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00
 2. W celu zarejestrowania na wizytę do lekarza POZ należy skontaktować się z Rejestracją Centralną pod nr tel 56 622 66 66, 56 622 23 13 do pediatry pod nr tel. 56 655 01 37.
 3. W celu uzyskania porady pielęgniarki lub położnej POZ należy skontaktować się z Punktem Pielęgniarskim pod numerem telefonu 56 655-01-36.
 4. Teleporady odbywają się telefonicznie na podany przez pacjenta numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) operatora krajowego. Połączenia na numery zagraniczne nie są realizowane.
 5. Teleporada udzielana jest w warunkach gwarantujących poufność.
 6. Osoba udzielająca teleporady kontaktuje się telefonicznie z zarejestrowanym pacjentem w celu udzielenia teleporady w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzykrotnej nieudanej próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 min) teleporada jest anulowana.
 7. Osoba udzielająca teleporady potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 8. Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 9. Osoba udzielająca teleporady na podstawie zebranego wywiadu i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta dokonuje udzielenia świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenia, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem i poinformowania pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 10. W przypadku konieczności udzielenia porady lekarskiej w bezpośrednim kontakcie, z uwagi na stan zdrowia pacjenta, w którym świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, ustalany jest termin wizyty pacjenta w poradni (dzień i godzina). Pacjent jest informowany o ustalonym terminie wizyty osobistej.
 11. Osobiste wizyty pacjentów realizowane są w następujących przypadkach:
  1. gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
  2. gdy ustalenie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
  3. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,
  4. gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.
 12. W przypadku wystawienia podczas teleporady:
  1. e-recepty: osoba udzielająca teleporady przekazuje pacjentowi kod do realizacji w aptece i/lub jeżeli nie jest to możliwe podczas teleporady pacjent otrzymuje smsa z kodem po zakończeniu teleporady,
  2. e-zlecenia na wyroby medyczne: osoba udzielająca teleporady przekazuje pacjentowi kod do realizacji w aptece/sklepie medycznym lub jeżeli nie jest to możliwe podczas teleporady pacjent otrzymuje smsa z kodem po zakończeniu teleporady
  3. e-skierowania: osoba udzielająca teleporady przekazuje pacjentowi kod do realizacji w poradni specjalistycznej lub jeżeli nie jest to możliwe podczas teleporady pacjent odbiera wydruk e-skierowania w przychodni,
  4. zlecenia na badania diagnostycznein. laboratoryjne, obrazowe: pacjent odbiera zlecenie w przychodni.

Osobisty odbiór w/w dokumentów ustalany jest podczas teleporady i realizowany w wyznaczonym w przychodni miejscu.

 

 

 1. Zapotrzebowanie na recepty na leki przewlekle stosowane można kierować na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zostawić w skrzynce przy wejściu do przychodni (należy podać swoje dane, numer telefonu, nazwę leku, dawkowanie oraz ilość opakowań).  

Powtórki recept realizowane są na leki będące wpisane do dokumentacji medycznej Poradni POZ, w przypadku leków zlecanych w szpitalu lub przez lekarza specjalistę należy dostarczyć wypis ze szpitala lub zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Powtórki recept realizowane są w ciągu 5 dni roboczych, w uzasadnionych przypadkach czas oczekiwania na receptę może zostać wydłużony.

Po wystawieniu recepty pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub smsem o kodzie e-recepty.

 1. Zachęcamy pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

 

Wszystkie działania mają na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się zakażeń koronawirusa Sars CoV-2 i zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

 

Copyright © 2023.
Projekt OLK-MED wykonanie Agencja Social Media Pollyart